Ook bij co-ouderschap moet er alimentatie worden betaald

Wanneer er bij een scheiding afspraken rond de kinderen moeten worden gemaakt dan is het belangrijk dat je je eerst informeert. Het liefst bij iemand die professioneel met scheidingen bezig is, zoals een bemiddelaar. Je goed informeren voorkomt dat je met bepaalde overtuigingen rond zaken blijft zitten, die niet correct zijn. Een van die misverstanden die mensen wel eens hebben is dat er bij co-ouderschap (gelijk verblijf van het kind bij vader en moeder) geen onderhoudsgeld voor het kind zou moeten worden betaald. Het is een misvatting die ik reeds herhaaldelijke keren heb gehoord maar die langs geen kanten klopt.

Iedere ouder draagt bij in de kosten van het kind

De regel is dat iedere ouder bijdraagt in de kosten van een kind. Nu denken sommigen bij een co-ouderschapsregeling: ‘ons kind brengt evenveel tijd door bij de ene als bij de andere ouder, dus dragen we als ouder allebei evenveel bij in de kosten van ons kind en moet er geen alimentatie meer worden betaald’.

Echter gaat deze redenering slechts op voor de verblijfsgebonden kosten. Hieronder vallen de kosten verbonden aan eten en drinken, de woonst en energieverbruik (elektriciteit, water, gas …) of de dagelijkse verzorging (zeep, shampoo, tandpasta …). Dit zijn met andere woorden allemaal kosten die betaald worden door de ouder bij wie het kind op dat moment verblijft, hetgeen impliceert dat bij een gelijk verdeeld verblijf (50% bij vader en 50% bij moeder) deze kosten tussen de beide ouders gelijkmatig wordt verspreid. Tot hier is de redenering dat ouders bij verblijfsco-ouderschap elk de helft van de kosten dragen juist.

De redenering gaat echter niet meer op voor de niet-verblijfsgebonden kosten. Het gaat dan over onder meer de schoolkosten, kledijkosten, medische kosten en kosten verbonden aan het uitoefenen van een hobby of een andere activiteit, vervoer en communicatie. Deze kosten worden immers doorgaans door één ouder betaald. De andere ouder zal dan zijn of haar deel moeten terugbetalen onder de vorm van onderhoudsgeld. Met andere woorden: er moet wel degelijk alimentatie worden betaald, ook bij verblijfsco-ouderschap.

Bijdrage overeenkomstig het inkomen

Maar er is nog een tweede reden waarom ook bij co-ouderschap onderhoudsgeld moet worden betaald en dat is de wet op de onderhoudsbijdrage van 19 maart 2010. Deze wet bepaalt immers dat ouders in de kosten van hun kind moeten bijdragen in verhouding tot hun nettoinkomen (= inkomsten uit arbeid waaronder maandwedde, eindejaarspremie, vakantiegeld, maaltijdcheques, firmawagen, … alsook inkomsten uit bijvoorbeeld de verhuur van een onroerend goed). De regel is dat wie het meest verdient het meest zal moeten bijdragen in de kosten van het kind. Dus wanneer het inkomen van de ene ouder 70% van het totale gezinsinkomen uitmaakt en het inkomen van de andere ouder 30%, dan zal de ene ouder 70% en de andere ouder 30% van de kosten van hun kind moeten dragen, ook al is het verblijf van hun kind gelijkmatig verdeeld (kind verblijft 50% bij vader en 50% bij moeder).

Ik verduidelijk aan de hand van een voorbeeld:

Stel, ouder A verdient maandelijks 1.000 EUR en ouder B 3.000 EUR, dan verdient ouder A ¼ of 25% van het totale gezinsinkomen en ouder B ¾ of 75% van het totale gezinsinkomen.

Ondanks dat er verblijfsco-ouderschap is overeengekomen, zal ouder B toch maandelijks onderhoudsgeld moeten betalen. Dit onderhoudsgeld dekt zowel verblijfsgebonden als niet-verblijfsgebonden kosten.

1) Verblijfsgebonden kosten:

De ouder bij wie het kind verblijft betaalt voor het kind eten en drinken en energiekosten en zeep … Dit betekent dat bij co-ouderschap (gelijk verdeeld verblijf) beide ouders ongeveer evenveel zullen uitgeven (elk 50%). Op basis van het inkomen dient ouder B evenwel 75% van de kosten te dragen en ouder A slechts 25%. Ouder B zal bijgevolg aan ouder A nog een bedrag gelijk aan 25% van de totale verblijfsgebonden kosten moeten betalen. Dit bedrag maakt deel uit van het maandelijks onderhoudsgeld.

2) Niet-verblijfsgebonden kosten:

In het geval deze door ouder A worden betaald, zal ouder B zijn of haar deel, met name 75% van de kosten, aan ouder A moeten betalen. Ook dit bedrag maakt deel uit van het maandelijks onderhoudsgeld en zal ofwel op een persoonlijke rekening van ouder A worden gestort ofwel op een kindrekening. In geval van een kindrekening zal ook ouder A zijn of haar bijdrage, met name 25% van de kosten, op de kindrekening moeten storten.

Tenslotte zijn er ook nog buitengewone kosten waarvoor elk van de ouders moeten bijdragen op het ogenblik dat deze kosten zich voordoen.

 

Wens je meer info of wens je een afspraak, contacteer mij gerust op 0497/48 51 59 of mail me via info@katrienballinckx.be. Je kan mij ook contacteren via het contactformulier.

 

Je kind als luisterend oor

Emoties uiten om te kunnen verwerken

Onlangs kwam er iemand naar mijn praktijk. Een intelligente vrouw die na 20 jaar huwelijk plots in een scheiding zit, met 2 beginnende tieners in huis. Ze heeft de breuk niet zien aankomen, dacht dat de relatie met haar partner goed zat, is voor een aantal dingen blind geweest om dan plots met de harde realiteit geconfronteerd te worden. Kortom, ze heeft heel wat te verwerken, wat gepaard gaat met veel verdriet, veel pijn, veel kwaadheid. Om zoveel emoties te kunnen verwerken is het belangrijk dat je ze kan uiten. Dat je erover kan praten. Opkroppen is voor niemand goed. Emoties moeten naar buiten kunnen komen. Het maakt deel uit van het verwerkingsproces.

Steun zoeken bij je kind

Ook deze vrouw heeft het nodig om te praten. Alleen vindt ze haar gesprekspartner (te) dicht bij haar. Haar oudste dochter is een toffe meid, een gevoelig meisje die graag anderen helpt. Moeder en dochter hebben een heel close band. Nu is een goed contact hebben met je kind natuurlijk wel positief maar het gevaar bestaat erin dat wanneer je het als ouder moeilijk hebt, het best wel verleidelijk is om je hart eens bij jouw kind te luchten. Ook deze vrouw huilt af en toe uit bij haar dochter en praat met haar over haar gevoelens en frustraties. En terwijl ze mij dit vertelt beseft ze eigenlijk zelf wel dat dit misschien toch niet zo’n goed idee is, maar ja, haar dochter kan goed luisteren en is heel zorgzaam en de vrouw in kwestie heeft ook wel veel aan haar dochter. Haar dochter verstaat haar en zegt wijze dingen. En ook al kan ik dit begrijpen en is het menselijk dat dit gebeurt, toch heb ik haar op een zachte en respectvolle manier duidelijk gemaakt dat je dit als ouder beter niet doet.

Laat een kind vooral een kind zijn

Want wat gebeurt er als je steun zoekt bij je kind? De rollen worden omgekeerd. Het kind gaat zorgen voor de ouder. Als een kind ziet dat een ouder het moeilijk heeft, dan wil het de ouder helpen. Door te troosten, door problemen te willen oplossen. Maar dit is best wel belastend voor een kind. Een kind kan hierdoor geen kind meer zijn en gaat in de zorgende rol van de ouder gaan staan. Eigen emoties worden opzij gezet en krijgen geen plek. Het eigen verwerkingsproces komt op pauze te staan.

Wil je een kind kind laten zijn, dan is het belangrijk dat je als ouder elders steun of troost of hulp zoekt. Bij familie, een vriend(in), een collega, … of iemand professioneel. Natuurlijk mag je kind wel zien dat je het moeilijk hebt en af en toe wel verdrietig bent – dan leert je kind dat gevoelens er best wel mogen zijn – maar het is belangrijk dat je jouw kind duidelijk maakt dat wanneer je het te moeilijk hebt je voldoende mensen rondom je heen hebt waar je terecht kan. Dat je, met andere woorden, de verantwoordelijkheid opneemt om voor jezelf te zorgen zodat je kind dat niet voor jou hoeft te doen. En wat meer is, als jij als ouder voor jezelf zorgt, dan zal je ook voor je kind beschikbaar kunnen zijn, wanneer die het nodig heeft.

Tenslotte nog dit: steun zoeken bij je kind kan een valkuil zijn voor gescheiden ouders, maar ook wanneer jullie nog samen zijn zou je als ouder, wanneer je niet bij je partner terecht kan, de neiging kunnen hebben om bij jouw kind je hart te luchten. Probeer je hiervan bewust te zijn en je hier zo veel mogelijk van te onthouden.

Verblijfsregister voor kinderen van co-ouders

Wanneer ouders uiteengaan, dan moet er voor de kinderen een domicilie worden gekozen. Want ook al verblijven de kinderen afwisselend bij vader en moeder, zij kunnen maar bij één van de twee hun officieel domicilie hebben: of bij moeder, of bij vader.

Voordelen, gekoppeld aan de domiciliëring bij één van de ouders

1. Fiscale voordelen

Aan de domiciliëring zijn enkele voordelen verbonden. Zo zal de ouder, bij wie het kind is gedomicilieerd, het kind vaak ook fiscaal ten laste hebben, wat fiscale voordelen met zich meebrengt, zoals:

 • verhoging van de belastingsvrije som (dus concreet minder belasting betalen)
 • fiscale aftrekbaarheid van (een deel van) de kosten van crèche, opvang, kampen en speelpleinwerking (voor kinderen beneden de 12 jaar)
 • gezinskorting op de onroerende voorheffing van de eigenaar van een woning (minstens 2 kinderen ten laste)
 • verkrijgen van een sociale lening
2. Gemeentelijke kortingen

Naast de fiscale voordelen geniet de ouder bij wie het kind is ingeschreven ook andere voordelen van de gemeente. Zo geven gemeenten aan hun inwoners vaak kortingen voor het zwembad, sportactiviteiten, vakantiekampen, speelpleinwerking, bibliotheek of evenementen die in de gemeente doorgaan of bij bezoek aan musea. Die voordelen zijn er niet voor de andere ouder, wanneer die in een andere gemeente woont. Immers kan een kind in die andere gemeente niet genieten van de kortingen die aan de inwoners van die gemeente worden gegeven,  simpelweg omdat het kind in die bepaalde gemeente niet is ingeschreven. Dit brengt dus een ongelijkheid tussen de ouders teweeg, waarbij het kind bij de ene ouder in aanmerking komt voor kortingen die de gemeente aan haar inwoners geeft en bij de andere ouder niet.

Ik geef een concreet voorbeeld. Stel dat een kind is gedomicilieerd bij de moeder, die woont in de gemeente L. Vader woont daarentegen in de gemeente Z. Wanneer vader met zijn kind gaat zwemmen in het gemeentelijk zwembad van de gemeente Z., dan kan zijn kind niet genieten van het lagere tarief, dat wordt toegestaan aan de inwoners van de gemeente Z. Zijn kind is immers gedomicilieerd bij de moeder in de gemeente L., waar de moeder wel kan genieten van het lager tarief.

Verblijfsregister om ongelijkheid gedeeltelijk weg te werken

Om deze ongelijkheid weg te werken, wordt vanaf januari 2016 het verblijfsregister ingevoerd (bron: de redactie). Daardoor zullen kinderen van wie de ouders gescheiden zijn en in twee verschillende gemeenten wonen, toch in beide gemeenten ingeschreven kunnen worden. Concreet zal naast de officiële woonplaats ook het verblijfsadres van het kind bij de andere ouder in het bevolkingsdossier worden opgenomen. Hierdoor zal het kind in de beide gemeenten kunnen genieten van de voordelen, die inwoners krijgen. Zo zal in voorgaand voorbeeld het kind ook korting kunnen genieten in het zwembad in de gemeente Z.

Fiscaalrechtelijk gezien verandert er evenwel niets. Dit wil zeggen dat vanaf januari nog steeds enkel de ouder, bij wie het kind officieel is gedomicilieerd, van de hierboven vermelde fiscale voordelen blijft genieten. De andere ouder, bij wie het kind niet is gedomicilieerd en die onderhoudsgeld betaalt, geniet wel het fiscaal voordeel van de aftrekbaarheid van het onderhoudsgeld voor 80%.

Scheiding en kinderen

Wanneer ouders gaan scheiden, dan heeft dit sowieso een grote impact op de kinderen. De bodem onder hun voeten wordt als het ware aan het wankelen gebracht. Langs de andere kant kan een scheiding voor kinderen soms ook wel een opluchting zijn, zeker wanneer er al langere tijd veel spanningen tussen de ouders aanwezig waren die meer dan wenselijk tot ruzies leidden.

Hoe dan ook brengt een scheiding voor kinderen heel wat verandering met zich mee en krijgen zij heel wat te verwerken. Het is voor een kind dan ook heel belangrijk dat je als ouder bij een scheiding het welzijn van je kind niet uit het oog verliest. Weet dat schijn kan bedriegen: een kind kan de indruk geven dat het wel oké zit met hem, ook al is dat misschien niet zo. Op die manier willen ze hun ouders die het al moeilijk hebben met zichzelf niet nog meer gaan belasten.

Wat kan je als ouder doen?

Gelukkig kan je als ouder heel wat doen om je kind in deze moeilijke periode alsnog veiligheid te geven.

Ik geef jullie alvast enkele tips mee:

 • Als het kan, vertel samen aan de kinderen dat jullie gaan scheiden. Geef de kinderen uitleg zonder in detail te treden. En geef elkaar niet de schuld. Vertel het in de taal die de kinderen begrijpen.
 • Je kan niet voorspellen hoe je kind zal reageren. Sommigen zullen direct veel vragen stellen, anderen zullen gewoon weer verder spelen. Belangrijk is dat er ruimte is om te praten. Dat jullie voor de kinderen beschikbaar blijven. Dat zij vragen kunnen stellen. Dat hun emoties er mogen zijn. Dat er naar hen geluisterd wordt.
 • Maak jullie kind duidelijk dat het geen schuld heeft aan de scheiding. Vele kinderen hebben immers de neiging om de schuld op zich te nemen.
 • Zorg ervoor dat kinderen in de omgeving een klankbord hebben voor als ze het nodig hebben. Dat kan een oma of opa zijn, of iemand van de familie of vriendenkring. Aarzel niet om professionele hulp in te roepen als je merkt dat jouw kind het echt moeilijk heeft en er niet uit geraakt.
 • De manier waarop jullie gaan scheiden, speelt voor de kinderen een grote rol bij de verwerking van de scheiding. Hoe minder ruzie er wordt gemaakt en hoe meer er met elkaar wordt overlegd, hoe beter voor de kinderen. Als ouders na de scheiding nog op een respectvolle manier met elkaar kunnen praten, dan is dat voor de kinderen een geruststelling. Wordt het daarentegen een vechtscheiding, dan zal het heel pijnlijk worden voor de kinderen.
 • Ook hoe jullie tegenover de kinderen over de andere ouder praten, hebben jullie zelf in de hand. Vermijd het om negatief over de andere ouder te praten: een kind komt hierdoor in een loyaliteitsconflict terecht want die wil papa én mama graag zien.
 • Jullie kunnen bij de regeling van de scheiding best rekening houden met de behoeften van jullie kind. Die behoeften zijn niet voor ieder kind hetzelfde en hangt ook af van de leeftijd. Ik geef ouders bij een bemiddeling hierover heel wat info mee.
 • Zorg goed voor jezelf. Ook jullie gaan een rouwproces door en moeten de scheiding verwerken. Neem daar de tijd voor en zoek steun bij anderen. Schakel als het nodig is professionele hulp in. Want als je zelf overstelpt wordt door verdriet, kwaadheid, pijn of wat dan ook, dan is het moeilijk om voor je kind helemaal beschikbaar te zijn.
 • Het is menselijk dat je in deze periode prikkelbaar loopt. Let erop dat je je frustraties niet op je kind uitwerkt. En gebruik je kind zeker niet als steun en toeverlaat.

Scheidingsbemiddeling

Wanneer jullie voor scheidingsbemiddeling komen, dan geef ik jullie heel wat info mee, zoals literatuurlijsten (boeken over de verwerking van een scheiding voor volwassenen en kinderen, over co-ouderschap), praktische tips over begeleiding van kinderen bij een scheiding, praktische tips over ouderschap na scheiding, …

Heb je vragen of wens je een afspraak, contacteer mij gerust via info@katrienballinckx.be of 0497 48 51 59. Of via het invullen van het contactformulier.

 

Heb je om te scheiden een notaris nodig?

Om te kunnen scheiden heb je op zich geen notaris nodig. Een erkend scheidingsbemiddelaar heeft de nodige opleiding genoten om je volledige scheiding te regelen, tot en met de inleiding van de echtscheidingsprocedure voor de rechtbank. Wel is er een tussenkomst van een notaris nodig wanneer jullie samen eigenaar zijn van een onroerend goed. Jullie hebben bijvoorbeeld samen de gezinswoning aangekocht. Wanneer jullie dan uit elkaar gaan, dan moeten jullie over dit huis een beslissing nemen. Zo zijn er verschillende mogelijkheden: 1) één van jullie koopt het huis over, 2) het huis wordt aan een derde verkocht, 3) het huis wordt geschonken of 4) jullie houden het huis voorlopig in onverdeeldheid. Wat jullie ook beslissen, de nieuwe bestemming van het huis moet in een notariële akte worden opgenomen opdat het vervolgens op het Hypotheekkantoor kan worden overgeschreven. En daarvoor heb je dus een notaris nodig.

Concreet: wanneer je gaat scheiden, volstaat het om voor de regeling van je (echt)scheiding bij een scheidingsbemiddelaar langs te gaan want er moet nog veel meer worden geregeld dan alleen maar jullie huis. Zo moeten er ook afspraken worden gemaakt rond de kinderen, de verblijfsregeling, de alimentatie, de verdeling van jullie vermogen, afspraken over belastingen, verzekeringen en erfrechten. Om te weten welke regelingen ter zake allemaal mogelijk zijn en om hierover samen tot een consensus te kunnen komen, tot een evenwichtig akkoord met aandacht voor de behoeften van jullie beiden én van jullie kind(eren), ben je bij een scheidingsbemiddelaar aan het juiste adres.

Hebben jullie ook een huis, dan is het mijn gewoonte om als erkend bemiddelaar samen met jullie de nodige afspraken te maken en deze schriftelijk vast te leggen in een overeenkomst om ze dan vervolgens door een – al dan niet door jullie aangeduide – notaris in een notariële akte te laten zetten. Deze notariële akte vormt dan de scheidingsovereenkomst die je nodig hebt om te kunnen scheiden en wordt door mij of door de notaris op de griffie van de rechtbank neergelegd. Op die manier wordt de echtscheidingsprocedure voor de rechtbank ingeleid. Ikzelf werk samen met een notaris maar jullie zijn uiteraard vrij om zelf een notaris te kiezen.

 

Heb je vragen of wens je een afspraak, contacteer mij gerust via info@katrienballinckx.be of 0497 48 51 59. Of via het invullen van het contactformulier.

 

Gerelateerde artikelen

Je gaat scheiden. Hoe pak je dit nu concreet aan?

Jullie gaan scheiden. De vraag die zich dan stelt is: Hoe pak je dit nu concreet aan?

Om hierin duidelijkheid te krijgen, overloop ik samen met jou de verschillende stappen die je te nemen hebt.

 • Ben je gehuwd, dan doorloop je alle 5 de stappen.
 • Ben je wettelijk of feitelijk samenwonend, dan neem je stap 2 tot en met stap 5 door.

Stap 1: beslissen hoe jullie gaan scheiden

Als de beslissing is gevallen om te scheiden, dan voorziet de wet in 2 procedures waarop de scheiding kan gebeuren, met name

 1. de echtscheiding bij onderlinge toestemming (EOT) en
 2. de echtscheiding door onherstelbare ontwrichting (EOO).

Bij een EOT (echtscheiding bij onderlinge toestemming) regelen jullie zelf de echtscheiding: jullie gaan overleggen en maken samen de afspraken over de kinderen, het huis en jullie vermogen. Dit is een procedure waar overleg centraal staat, wat voor de kinderen heel belangrijk is. Hoe meer overleg, hoe beter de kinderen met de scheiding zullen omgaan.

De EOO (echtscheiding door onherstelbare ontwrichting) is daarentegen een procedure met advocaten voor de rechtbank, waarbij het de rechter is die over de kinderen beslist en een notaris aanstelt voor de vereffening-verdeling van het hele vermogen. Een procedure voor de rechtbank zet dikwijls een gevecht tussen de partners in gang, wat voor de kinderen heel belastend is.

Of het een EOT dan wel een procedure voor de rechtbank wordt, ligt volledig in jullie handen.

Stap 2: beslissen wie jullie zal begeleiden bij de regeling van de scheiding

Wanneer jullie hebben gekozen om in overleg uit elkaar te gaan (EOT), dan is het van belang dat jullie zich laten begeleiden door iemand met kennis en ervaring. Een erkend scheidingsbemiddelaar is hier speciaal voor opgeleid. Kies samen iemand uit en maak samen een afspraak. Een lijst van erkende bemiddelaars vind je hier. Je vindt ook mij op de lijst terug.

Zijn jullie wettelijk of feitelijk samenwonend en hebben jullie samen kind(eren), over wie jullie afspraken moeten maken? Ook dan laten jullie zich het best door een scheidingsbemiddelaar begeleiden.

Stap 3: samen afspraken maken

Wanneer jullie samen naar een scheidingsbemiddelaar gaan, dan worden jullie eerst goed geïnformeerd over de zaken, waarover afspraken moeten worden gemaakt, en hoe jullie die kunnen regelen. Ikzelf als bemiddelaar overloop met jullie wat de verschillende mogelijkheden zijn, wat de noden van kinderen zijn, wat praktisch is, …

Na voldoende te zijn geïnformeerd,  maken jullie vervolgens samen, in overleg, de afspraken. Jullie worden hierin begeleid door de scheidingsbemiddelaar.

Stap 4: opstellen van de scheidingsovereenkomst/ouderschapsovereenkomst

Wanneer de afspraken zijn gemaakt, dan worden deze door de scheidingsbemiddelaar in een scheidingsovereenkomst gezet, volgens de vormvereisten van de wet. Deze overeenkomst, die door jullie beiden wordt ondertekend, hebben jullie nodig om vervolgens de echtscheiding op de rechtbank aan te vragen.

Voor ongehuwde koppels, die uiteengaan, worden de afspraken schriftelijk vastgelegd in een ouderschapsovereenkomst.

Stap 5: starten van de echtscheidingsprocedure voor de rechtbank van eerste aanleg

De scheidingsbemiddelaar helpt jullie met het neerleggen van een verzoekschrift, waarin jullie de echtscheiding vragen. Dit gebeurt op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg (Familierechtbank). Hierbij dient een rolrecht van 100 EUR te worden betaald. Bij dit verzoekschrift wordt de scheidingsovereenkomst en andere administratieve documenten gevoegd.

Wanneer jullie op het ogenblik van het neerleggen van het verzoekschrift nog geen 6 maanden feitelijk gescheiden zijn (apart domicilie), dienen jullie 1 keer samen te verschijnen voor de rechtbank, dit binnen de maand na neerlegging van het verzoekschrift. Jullie moeten dan enkel bevestigen dat jullie nog steeds willen scheiden en akkoord gaan met de door jullie ondertekende scheidingsovereenkomst.

Wanneer jullie op het moment van het neerleggen van het verzoekschrift reeds meer dan 6 maanden feitelijk gescheiden zijn, hoeven jullie niet persoonlijk te verschijnen voor de rechtbank. De procedure verloopt dan volledig schriftelijk.

De echtscheiding wordt vervolgens uitgesproken in een vonnis, dat door de rechtbank na het verstrijken van een beroepstermijn van één maand, aan de burgerlijke stand van jullie woonplaats wordt overgemaakt. Het vonnis wordt dan in de registers van de burgerlijke stand overgeschreven. Vanaf dan zijn jullie tegenover derden officieel gescheiden.

Ongehuwde koppels, die uit elkaar gaan, kunnen de door hen ondertekende ouderschapsovereenkomst door de rechtbank laten homologeren. Als bemiddelaar doe ik het nodige om deze homologatieprocedure voor de rechtbank in te leiden. Het rolrecht bedraagt hier 100 EUR.

 

Wil je het beste voor je kind(eren)?

Houd het dan positief en kies voor scheidingsbemiddeling

als alternatief voor een vechtscheiding.

Heb je vragen of wens je een afspraak, contacteer mij gerust via info@katrienballinckx.be of 0497/48 51 59. Of via het invullen van het contactformulier.

Gerelateerde artikelen

Wat moet er eigenlijk allemaal geregeld worden bij een scheiding?

De wet voorziet dat wanneer jullie bij onderlinge toestemming willen scheiden (EOT) er eerst afspraken moeten worden gemaakt over de kinderen, het huis en de roerende goederen, alvorens de echtscheidingsprocedure voor de rechtbank kan worden ingeleid.

Concreet betekent dit:

1. Afspraken over de kinderen

 • Het ouderlijk gezag
  • Welke beslissingen met betrekking tot de kinderen zullen jullie samen nemen?
  • Hoe gaan jullie hierover overleggen?
  • Wat als jullie niet akkoord gaan?
 • De verblijfsregeling
  • Wanneer bij mama? Wanneer bij papa?
  • Gelijke verdeling (bilocatie) of een andere regeling op  maat?
  • Welke regeling in de vakanties en op speciale dagen zoals verjaardagen, moederdag, vaderdag, …?
 • Het onderhoudsgeld
  • Hoeveel kosten kinderen?
  • Onderlinge verdeling van de kosten: hoeveel gaan jullie elk bijdragen? Wat met het kindergeld?
  • Wie doet welke uitgaven?
  • Werken met een kindrekening of niet
  • Fiscaal co-ouderschap of betalen van fiscaal aftrekbaar onderhoudsgeld

2. Afspraken over het huis

 • Overname/inkoop door één van de partners
 • Verkoop van het huis aan een derde
 • Het huis houden in onverdeeldheid
 • Schenken van het huis

3. Afspraken over de goederen

 • Verdeling van de roerende goederen (voorwerpen, inboedel)
 • Verdeling van de financiën
 • Schulden
 • Huurwaarborg
 • Belastingen
 • Verzekeringen
 • Erfrechten
 • Persoonlijk onderhoudsgeld tussen de partners

4. Afspraken over conflictbeheersing

 • Hoe conflicten voorkomen?
 • Hoe conflicten oplossen?

Ga niet impulsief te werk maar doe het weloverwogen

Als bemiddelaar vind ik het belangrijk om jullie goed te informeren over wat allemaal mogelijk is bij de invulling van deze afspraken. Weet bijvoorbeeld dat er naast de klassieke regelingen ook creatieve oplossingen mogelijk zijn, op jullie maat gemaakt. En dat mbt kinderen, niet elke regeling beantwoordt aan wat jouw kind nodig heeft. Of dat een regeling tijdelijk goed kan werken maar bij gewijzigde omstandigheden een aanpassing vraagt. Ook mbt jullie huis of goederen kunnen regelingen op maat worden uitwerkt.

Tijdens de bemiddeling neem ik de nodige tijd om hier dieper op in te gaan.

Door met kennis van zaken samen afspraken te maken,

welke zijn afgestemd op de behoeften van jullie beiden én op die van de kinderen,

voorkom je dat spanningen te pas en te onpas de kop opsteken.

Heb je vragen of wens je een afspraak, contacteer mij gerust via info@katrienballinckx.be of 0497/48 51 59. Of via het invullen van het contactformulier.

Gerelateerde artikelen

Hoe zit het met je personenbelasting als je gaat scheiden?

Wanneer je als gehuwden of wettelijk samenwonenden uit elkaar gaat, dan heeft dat ook gevolgen op fiscaal vlak. Belangrijke vragen waar je mogelijks mee zit, kunnen zijn: Moeten we nog samen de belastingaangifte invullen of mag dat apart? Wie betaalt de belastingen wanneer er moet worden bijbetaald? En wie ontvangt de eventuele terugbetalingen?

De belastingsaangifte

* Voor wat de inkomsten van het jaar, volgend op het jaar van de feitelijke scheiding, betreft, worden jullie als alleenstaanden beschouwd. Jullie doen dan elk apart een belastingaangifte.

Concreet: zijn jullie in 2014 feitelijk gescheiden, dan dienen jullie met betrekking tot de inkomsten van 2015 in juni 2016 elk apart een belastingaangifte te doen.

* Voor wat de inkomsten van het jaar van definitieve scheiding (d.i. het jaar waarin de echtscheiding in de register van de burgerlijke stand wordt overgeschreven of waarin de wettelijke samenwoning dmv een verklaring op de burgerlijke stand wordt beëindigd) betreft, dient de belastingaangifte apart te gebeuren.

Concreet: zijn jullie in 2015 definitief gescheiden, dan zal de belastingaangifte met betrekking tot de inkomsten van 2015 in juni 2016 apart dienen te gebeuren.

De belastingaanslag

* Voor wat betreft de inkomsten van het jaar, volgend op het jaar van de feitelijke scheiding, alsmede de inkomsten van het jaar van definitieve scheiding, gebeurt de belastingaanslag apart. Jullie ontvangen dan elk een eigen belastingbiljet, berekend op de eigen inkomsten. De opleg, die je eventueel zal moeten betalen, of de teruggave, die je eventueel zal ontvangen, is dan berekend volgens je eigen inkomsten van dat jaar.

* Voor wat betreft de inkomsten van het jaar van de feitelijke scheiding (nog geen definitieve scheiding), is er een gezamenlijke aanslag. Er is dan één aanslag, berekend op de inkomsten van jullie beiden samen. Hoe zit het dan wanneer er moet worden bijbetaald of wanneer er een teruggave is?

 • Bijbetalen

Ten aanzien van de fiscus zijn jullie beiden gehouden tot betaling van de aanslag. De fiscus kan zich voor betaling richten tot allebei. Onderling kunnen jullie wel zelf afspreken wie hoeveel zal bijbetalen. Jullie kunnen bijvoorbeeld overeenkomen om elk de helft te betalen. Of jullie kunnen de fiscus vragen om een opsplitsing te maken en te berekenen hoe groot het aandeel is dat jullie elk voor jullie eigen rekening moeten nemen, dit volgens jullie inkomsten. Zodoende betalen jullie voor dit inkomstenjaar belastingen op eigen inkomsten, waarbij de eventueel te betalen opleg is berekend op je eigen inkomsten. Opgelet: je moet dit wel zelf aanvragen bij de bevoegde belastingdienst.

Bij een scheidingsbemiddeling worden hierover vooraf afspraken gemaakt, die dan worden opgenomen in de echtscheidingsovereenkomst. Deze kwestie wordt met andere woorden tijdens de bemiddelingsgesprekken aangekaart en besproken.

 • Teruggave

Ook hier is het aan jullie om te beslissen hoe jullie het terug te krijgen bedrag onderling zullen verdelen en kunnen jullie de fiscus vragen een opsplitsing te maken overeenkomstig de respectieve inkomsten. De afspraken hieromtrent worden eveneens in de echtscheidingsovereenkomst opgenomen.

 

Dit onderwerp wordt tijdens de bemiddeling uitvoerig besproken,

zodat je met kennis van zaken

samen goede afspraken kan maken

 

Heb je vragen of wens je een afspraak, contacteer mij gerust via info@katrienballinckx.be of 0497/48 51 59. Of via het invullen van het contactformulier.

Het schuldgevoel van de gescheiden ouder

Starten met mooie toekomstplannen

Als je samen aan kinderen begint, dan bouw je een toekomst op. Je gaat ervoor, samen, en jullie liefde voor elkaar vertaalt zich in het stichten van een gezin. Je oogappels. Je houdt van ze, wilt ze het beste geven en bovenal wil je dat ze gelukkig zijn. Maar dan lukt het niet meer met je partner. Er komen spanningen en conflicten. Die neem je er eerst nog graag bij, al is het voor de kinderen, die volgens jou het beste binnen een gezin opgroeien. Tot wanneer het echt niet meer gaat en er een scheiding van komt.

Schuldgevoel

Bij een scheiding zijn er heel wat ouders die zich ten opzichte van hun kinderen schuldig voelen. Want is het niet zo dat kinderen het best opgroeien in een warm en veilig nest? Maar in plaats daarvan valt het gezin uiteen en moeten de kinderen over en weer verhuizen tussen twee huizen. En dat heb jij als ouder hen dan aangedaan. Denk je. Dus probeer je het op één of andere manier weer goed te maken.

Misschien is dat iets wat je bij jezelf herkent? Dat je na de scheiding als ouder extra je best gaat doen om een goede ouder te zijn. Misschien heb je de neiging om je kinderen extra te verwennen door ze vanalles te geven? Of ga je hen meer toegeven dan je vroeger gewend was? Misschien zie je vanalles door de vingers, want ze hebben het toch al zo moeilijk met de scheiding? Of misschien ben je geneigd om je kinderen te overbeschermen, want het doet pijn om te zien dat ze zich wel eens slecht voelen. Of ben je extra behulpzaam en wil je hun problemen direct voor hen oplossen. Sta je altijd klaar voor hen, laat je alles vallen voor hen, wil je er helemaal zijn voor hen, altijd, op ieder moment.

Maar stel je eens in hun plaats. Hoe zou het voelen als jouw ouder zo hard zijn of haar best voor je doet? Zou dat geen druk geven? Of zou dat soms niet verstikkend zijn? Zou het eigenlijk dat zijn wat je wilt en wat je nodig hebt? En hoe voel jij je zelf hierbij? Vraagt dat niet veel inspanning, zo een goede of misschien wel een perfecte ouder te willen zijn? Geeft dat geen stress? Kan je zo nog genieten?

Blijf gewoon jezelf

Waar kinderen in de eerste plaats nood aan hebben is veiligheid en geborgenheid. En die kun je als (gescheiden) ouder hen geven door gepaste grenzen te stellen. Door er te zijn voor hen, als ze het nodig hebben. Maar ook door hen los te laten en hen de ruimte te geven om alles op hun eigen manier een plek te geven. Blijf dus een ouder voor je kind, ook na de scheiding, maar dan geen die heel hard zijn best gaat doen. Doe maar gewoon. Blijf gewoon jezelf, daar hebben zij maar ook jij het meeste aan.

 

Heb je vragen of wens je een afspraak, contacteer mij gerust via info@katrienballinckx.be of 0497/48 51 59. Of via het invullen van het contactformulier.

De fiscale aftrekbaarheid van onderhoudsgeld

Je bent gescheiden en betaalt onderhoudsgeld voor jouw kind. Dan is dit onderhoudsgeld voor 80% fiscaal aftrekbaar van je totale netto inkomen.

De fiscus stelt evenwel als voorwaarde dat het onderhoudsgeld op regelmatige basis wordt betaald. Lichte vertragingen in de betalingen worden door de fiscus aanvaard. Wordt als regelmatig beschouwd: een onderhoudsuitkering die niet meer dan drie maanden, na het begin van de maand waarop ze betrekking heeft, is betaald.

Dus wanneer er meer dan drie maanden is verstreken tussen de eerste van de maand, dat er onderhoudsgeld moest worden betaald, en de dag waarop het onderhoudsgeld effectief wordt betaald, is het laattijdig betaalde onderhoudsgeld niet langer fiscaal aftrekbaar.

Voorbeeld

Vader betaalt op 19 mei 2012 het onderhoudsgeld voor de maanden januari, februari, maart, april en mei 2012. Enkel het onderhoudsgeld met betrekking tot de maanden maart, april en mei 2012 zijn voor 80% fiscaal aftrekbaar: er is minder dan drie maand verstreken tussen 1 maart 2012/1april 2012 en 19 mei 2012. Het onderhoudsgeld met betrekking tot de maanden januari en februari 2012 is niet langer fiscaal aftrekbaar: er is meer dan drie maand verstreken tussen 1 januari 2012/1 februari 2012 en 19 mei 2012.

Regel geldt niet bij fiscaal co-ouderschap

De regel van de fiscale aftrekbaarheid van de alimentatie geldt niet wanneer jullie hebben gekozen voor fiscaal co-ouderschap. Fiscaal co-ouderschap is enkel mogelijk bij een 50/50 verblijfsregeling en houdt in dat het fiscaal voordeel, bestaande uit de verhoging van de belastingsvrije som voor kinderen ten laste, onder de beide ouders wordt verdeeld (artikel 104, 1° en 2° WIB 1992). Fiscaal co-ouderschap moet expliciet aan de fiscus worden meegedeeld. Hebben jullie hiervoor gekozen, dan kan dit niet worden gecombineerd met het fiscaal voordeel van de aftrekbaarheid van de alimentatie. Het is of het één of het ander.

Diegene die (maandelijks) onderhoudsgeld betaalt, doet er dus best aan om vooraf te bekijken wat fiscaal gezien in zijn of haar situatie het meest voordeligst is: of het betaalde onderhoudsgeld voor 80% fiscaal inbrengen, of genieten van het fiscaal voordeel van het co-ouderschap (verhoging van de belastingsvrije som onder elkaar verdeeld). Want beide combineren kan dus niet.

Voor meer info hierover kan je bij mij terecht. Ik bereken voor jullie de verschillende fiscale voordelen. Dus zowel  het fiscaal voordeel bij fiscaal co-ouderschap, als het fiscaal voordeel van de 80% aftrekbaarheid van het onderhoudsgeld in hoofde van de ene ouder en het fiscaal voordeel van de verhoging van de belastingsvrije som voor kinderen ten laste in hoofde van de andere ouder. Jullie zijn dan vrij om al dan niet te kiezen voor de fiscaal gezien meest voordelige regeling in jullie situatie.

 

Heb je vragen of wens je een afspraak, contacteer mij gerust via info@katrienballinckx.be of 0497/48 51 59. Of via het invullen van het contactformulier.