Berichten

Je gaat scheiden. Hoe pak je dit nu concreet aan?

Jullie gaan scheiden. De vraag die zich dan stelt is: Hoe pak je dit nu concreet aan?

Om hierin duidelijkheid te krijgen, overloop ik samen met jou de verschillende stappen die je te nemen hebt.

 • Ben je gehuwd, dan doorloop je alle 5 de stappen.
 • Ben je wettelijk of feitelijk samenwonend, dan neem je stap 2 tot en met stap 5 door.

Stap 1: beslissen hoe jullie gaan scheiden

Als de beslissing is gevallen om te scheiden, dan voorziet de wet in 2 procedures waarop de scheiding kan gebeuren, met name

 1. de echtscheiding bij onderlinge toestemming (EOT) en
 2. de echtscheiding door onherstelbare ontwrichting (EOO).

Bij een EOT (echtscheiding bij onderlinge toestemming) regelen jullie zelf de echtscheiding: jullie gaan overleggen en maken samen de afspraken over de kinderen, het huis en jullie vermogen. Dit is een procedure waar overleg centraal staat, wat voor de kinderen heel belangrijk is. Hoe meer overleg, hoe beter de kinderen met de scheiding zullen omgaan.

De EOO (echtscheiding door onherstelbare ontwrichting) is daarentegen een procedure met advocaten voor de rechtbank, waarbij het de rechter is die over de kinderen beslist en een notaris aanstelt voor de vereffening-verdeling van het hele vermogen. Een procedure voor de rechtbank zet dikwijls een gevecht tussen de partners in gang, wat voor de kinderen heel belastend is.

Of het een EOT dan wel een procedure voor de rechtbank wordt, ligt volledig in jullie handen.

Stap 2: beslissen wie jullie zal begeleiden bij de regeling van de scheiding

Wanneer jullie hebben gekozen om in overleg uit elkaar te gaan (EOT), dan is het van belang dat jullie zich laten begeleiden door iemand met kennis en ervaring. Een erkend scheidingsbemiddelaar is hier speciaal voor opgeleid. Kies samen iemand uit en maak samen een afspraak. Een lijst van erkende bemiddelaars vind je hier. Je vindt ook mij op de lijst terug.

Zijn jullie wettelijk of feitelijk samenwonend en hebben jullie samen kind(eren), over wie jullie afspraken moeten maken? Ook dan laten jullie zich het best door een scheidingsbemiddelaar begeleiden.

Stap 3: samen afspraken maken

Wanneer jullie samen naar een scheidingsbemiddelaar gaan, dan worden jullie eerst goed geïnformeerd over de zaken, waarover afspraken moeten worden gemaakt, en hoe jullie die kunnen regelen. Ikzelf als bemiddelaar overloop met jullie wat de verschillende mogelijkheden zijn, wat de noden van kinderen zijn, wat praktisch is, …

Na voldoende te zijn geïnformeerd,  maken jullie vervolgens samen, in overleg, de afspraken. Jullie worden hierin begeleid door de scheidingsbemiddelaar.

Stap 4: opstellen van de scheidingsovereenkomst/ouderschapsovereenkomst

Wanneer de afspraken zijn gemaakt, dan worden deze door de scheidingsbemiddelaar in een scheidingsovereenkomst gezet, volgens de vormvereisten van de wet. Deze overeenkomst, die door jullie beiden wordt ondertekend, hebben jullie nodig om vervolgens de echtscheiding op de rechtbank aan te vragen.

Voor ongehuwde koppels, die uiteengaan, worden de afspraken schriftelijk vastgelegd in een ouderschapsovereenkomst.

Stap 5: starten van de echtscheidingsprocedure voor de rechtbank van eerste aanleg

De scheidingsbemiddelaar helpt jullie met het neerleggen van een verzoekschrift, waarin jullie de echtscheiding vragen. Dit gebeurt op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg (Familierechtbank). Hierbij dient een rolrecht van 100 EUR te worden betaald. Bij dit verzoekschrift wordt de scheidingsovereenkomst en andere administratieve documenten gevoegd.

Wanneer jullie op het ogenblik van het neerleggen van het verzoekschrift nog geen 6 maanden feitelijk gescheiden zijn (apart domicilie), dienen jullie 1 keer samen te verschijnen voor de rechtbank, dit binnen de maand na neerlegging van het verzoekschrift. Jullie moeten dan enkel bevestigen dat jullie nog steeds willen scheiden en akkoord gaan met de door jullie ondertekende scheidingsovereenkomst.

Wanneer jullie op het moment van het neerleggen van het verzoekschrift reeds meer dan 6 maanden feitelijk gescheiden zijn, hoeven jullie niet persoonlijk te verschijnen voor de rechtbank. De procedure verloopt dan volledig schriftelijk.

De echtscheiding wordt vervolgens uitgesproken in een vonnis, dat door de rechtbank na het verstrijken van een beroepstermijn van één maand, aan de burgerlijke stand van jullie woonplaats wordt overgemaakt. Het vonnis wordt dan in de registers van de burgerlijke stand overgeschreven. Vanaf dan zijn jullie tegenover derden officieel gescheiden.

Ongehuwde koppels, die uit elkaar gaan, kunnen de door hen ondertekende ouderschapsovereenkomst door de rechtbank laten homologeren. Als bemiddelaar doe ik het nodige om deze homologatieprocedure voor de rechtbank in te leiden. Het rolrecht bedraagt hier 100 EUR.

 

Wil je het beste voor je kind(eren)?

Houd het dan positief en kies voor scheidingsbemiddeling

als alternatief voor een vechtscheiding.

Heb je vragen of wens je een afspraak, contacteer mij gerust via info@katrienballinckx.be of 0497/48 51 59. Of via het invullen van het contactformulier.

Gerelateerde artikelen

10 redenen om te scheiden met een scheidingsbemiddelaar

Als koppels gaan scheiden, dan denken ze dikwijls dat ze bij een advocaat moeten zijn om te kunnen scheiden. Maar er bestaat wel degelijk een wettelijk alternatief: een erkend scheidingsbemiddelaar is immers speciaal opgeleid om mensen te begeleiden bij het regelen van hun scheiding. Zeker als er kinderen zijn, is constructief overleg tussen de ouders heel belangrijk. Ruzies en vechtscheidingen slaan immers diepe wonden, bij de partners én bij de kinderen. Een scheidingsbemiddelaar is getraind om mensen op een verbindende manier met elkaar te laten communiceren. Zelf ben ik bovendien juridisch geschoold en heb ik jarenlang als advocaat gewerkt, zodat alles juridisch tiptop in orde geregeld wordt.

 

10 redenen om te scheiden met een scheidingsbemiddelaar

 1. De scheidingsbemiddelaar geeft jullie alle (juridische) informatie die nodig is.
 2. Jullie hebben het verloop van de echtscheiding zelf in handen;  jullie beslissen en regelen alles zelf in gezamenlijk overleg in plaats van dat de rechter jullie een regeling oplegt.
 3. Jullie leren met een bemiddelaar op een constructieve manier te communiceren, ook al lijkt dit nu misschien onmogelijk. Een goede communicatie is heel belangrijk aangezien jullie als ouders in de toekomst met elkaar moeten blijven overleggen over jullie kinderen. Een procedure voor de rechtbank zet daarentegen heel dikwijls een niet te stoppen gevecht in gang.
 4. Naast de juridische afhandeling worden ook relationele conflicten, die een constructief overleg in de weg staan, uitgeklaard.
 5. De scheidingsbemiddelaar legt de afspraken vast in een overeenkomst, zoals de wet het voorziet.
 6. Gezamenlijk gemaakte afspraken zijn afspraken die voor iedereen – voor jullie én de kinderen – aanvaardbaar zijn en worden dan ook gemakkelijker nageleefd; er is geen of weinig discussie achteraf.
 7. Scheiden met een scheidingsbemiddelaar is kostenbesparend: jullie betalen elk de helft van het uurtarief van de bemiddelaar tegenover een volledig uurtarief van een advocaat in geval van een twee-advocatenprocedure. Bij een advocaat betaal je bovendien BTW, terwijl bemiddeling vrij is van btw.
 8. Een scheiding in overleg (EOT) bij een bemiddelaar is veel sneller afgehandeld dan een scheidingsprocedure, die voor de rechtbank wordt uitgevochten.
 9. Een respectvolle afhandeling van de scheiding vergemakkelijkt het verwerkingsproces van de partners en is een pak minder belastend voor de kinderen, die ook onder de scheiding lijden.
 10. Een scheiding, geregeld in overleg, geeft op termijn rust en is dus goed voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid.

 

Heb je vragen of wens je een afspraak, contacteer mij gerust via info@katrienballinckx.be of 0497/48 51 59. Of via het invullen van het contactformulier.

Is scheiden traumatisch voor de kinderen?

Jij en je partner zien een toekomst samen niet meer zitten en willen uiteengaan. Maar wat met de kinderen? Kan je hen dat eigenlijk wel aandoen? Zal hun wereld niet instorten als papa en mama uiteengaan? Zouden jullie in het belang van de kinderen dan toch niet beter samenblijven? Allemaal vragen die spontaan naar boven komen bij de gedachte aan een scheiding en die je hard kunnen doen twijfelen.

 

Impact van een scheiding op kinderen

Dat kinderen het best opgroeien binnen het gezin, bij papa en mama samen, spreekt voor zich. Op voorwaarde dan wel dat ze thuis in een warm en veilig nest terechtkomen en er tussen de ouders een liefdevolle band bestaat. Zijn er daarentegen veel spanningen in huis, met ruzies die blijven aanslepen, dan zal een kind daar onder lijden. Zo’n situatie voelt voor een kind allesbehalve veilig aan. Een scheiding kan dan wel degelijk wat soelaas brengen.

Belangrijk is echter wel dat je weet dat een scheiding altijd een rouwproces met zich meebrengt, ook bij kinderen, doch dat dit gegeven op zich voor een kind niet noodzakelijk traumatisch hoeft te zijn. Veel hangt af van de manier waarop ouders uit elkaar gaan. Gebeurt dit op een constructieve manier, in overleg en zonder gevecht, dan zal een kind er duidelijk minder geschonden uitkomen dan wanneer een scheiding in een vechtscheiding uitmondt.

De boodschap naar ouders toe is dan ook dat jullie de impact van de scheiding op jullie kind(eren) voor het grootste deel zelf in handen hebben. Willen jullie het beste voor jullie kind, probeer dan op een respectvolle manier uit elkaar te gaan en in overleg afspraken te maken. Kiezen voor scheidingsbemiddeling is zeker en vast een stap in de goede richting.

 

Enkele tips voor het begeleiden van jullie kind bij scheiding

 1. Vertel het samen aan jullie kind
 2. Blijf luisteren naar je kind
 3. Je kind heeft nood aan structuur en duidelijheid
 4. Je kind houdt van beide ouders: geef het de toestemming om de andere ouder graag te zien
 5. Praat niet via je kind met de andere ouder
 6. Blijf een ouder voor je kind
 7. Zorg goed voor jezelf, zodat je beschikbaar blijft voor je kind
 8. Werk je frustraties niet uit op je kind
 9. Blijf op een positieve manier met de andere ouder communiceren

 

Heb je vragen of wens je een afspraak, contacteer mij gerust via info@katrienballinckx.be of 0497 48 51 59. Of via het invullen van het contactformulier.

 

Gerelateerde artikelen