Voor wie?

Bij conflictsituaties of spanningen of moeilijke communicatie binnen de familie of het gezin, tussen ouder(s) en kind(eren), tussen broer(s) en/of zus(sen).

Wat mag je verwachten?

Via bemiddeling kan in een veilige context de dialoog tussen de betrokkenen opnieuw op gang worden gebracht, met aandacht voor de behoeften en bezorgdheden van iedereen. De bemiddelaar begeleidt in het echt luisteren naar elkaar, dit in onderling respect, om zo tot een gedragen oplossing te kunnen komen. Bemiddeling kan tevens een manier zijn om in een veilige context bepaalde zaken uit te praten om zo opnieuw dichter bij elkaar te komen.