Nieuw samengesteld gezin

Als je op zoek bent naar meer harmonie binnen het gezin

Het is al niet gemakkelijk om als ouders de harmonie binnen het gezin te bewaren. Een nieuw samengesteld gezin is nog veel complexer en vraagt dan ook extra aandacht om het te doen slagen.

Waar kijk je tegenaan in een nieuw samengesteld gezin?

Er is de ex van je nieuwe partner met wie je moet leren omgaan; er zijn de stiefkinderen met wie je plots een samengesteld gezin vormt, al dan niet samen met jouw eigen kinderen; ook die stiefkinderen worden plots geconfronteerd met een nieuwe partner van hun papa of mama die ze misschien liever zien gaan dan komen; heb je een nieuwe partner, dan voelen jouw kinderen zich hierdoor misschien bedreigd en hebben ze schrik dat er voor hen geen tijd en aandacht meer overblijft, … Het vergt soms heel wat tijd en inspanning om aan elkaar te wennen en om elk zijn plek binnen het nieuw samengesteld gezin te vinden. Als je je niet bewust bent van de valkuilen van een nieuw samengesteld gezin is de kans reëel dat het met de nieuwe relatie misloopt.

Begeleiding

Zelf ben ik getrouwd en heb ik een gezin met een man die reeds 3 dochters uit een vorig huwelijk heeft. Ik heb dus zelf ervaren hoe het is om een nieuw samengesteld gezin te vormen. Ik heb er heel veel uit geleerd en die kennis wil ik graag doorgeven. Heb jij ook een nieuw samengesteld gezin en wil je hierin worden begeleid, dan kan je hiervoor bij mij terecht. Het is belangrijk om je vooraf te informeren over wat je beter wel en niet doet en wat realistische verwachtingen zijn. Bij onderlinge spanningen of conflicten binnen het nieuw samengesteld gezin ga ik vanuit de systeemtherapie op zoek naar de oorzaak en begeleid ik jou naar een nieuw evenwicht.

Informeer je tijdig over de specifieke problemen, eigen aan een nieuw samengesteld gezin. Het voorkomt vele kopzorgen en vergroot aanzienlijk de kans op het slagen van de relatie. Wil je een afspraak, bel of mail mij gerust.