Bemiddeling na scheiding

Wanneer afspraken niet meer werken of bij gespannen communicatie

Nieuwe afspraken maken

Ook al zijn jullie reeds gescheiden en hebben jullie reeds enige tijd een regeling vastliggen op papier, dit neemt niet weg dat er na de scheiding in onderling overleg nieuwe afspraken kunnen worden gemaakt. Behoeften van zowel ouders als kinderen kunnen na verloop van tijd evolueren of situaties kunnen dermate wijzigen dat ze om een aanpassing van de bestaande afspraken vragen.

Wanneer afspraken niet langer werken of zelfs voor conflicten zorgen dan is het tijd om opnieuw samen rond de tafel te gaan zitten en te bekijken of de bestaande regeling niet beter wordt herzien. Een bemiddelaar helpt jullie om met elkaar in communicatie te gaan en samen naar een oplossing te zoeken.

Wanneer beroep doen op bemiddeling na scheiding?

Concreet gaat dit vaak over:

  • De verblijfsregeling: wanneer één van jullie verhuizen of wanneer werkuren veranderen dan kan het zijn dat de vastgelegde regeling vanuit praktisch oogpunt niet langer haalbaar is waardoor een nieuwe regeling zich opdringt. Ook houden jullie er best rekening mee dat de behoeften van een kind evolueren met de leeftijd. Zo zal een kind van 2 jaar een andere verblijfsregeling nodig hebben dan een kind van 16 jaar. Er kunnen ook andere redenen zijn waarom een kind op een bepaald moment zich niet meer lekker voelt in de bestaande verblijfsregeling. In het belang van jullie kind is het dan ook aangewezen om als ouders hierover samen in overleg te gaan.
  • De onderhoudsbijdragen: een aanzienlijke wijziging van het inkomen (wanneer jullie in verhouding tot jullie inkomen bijdragen in de kosten van jullie kind) of een wijziging van de verblijfsregeling kunnen omstandigheden zijn om de kostenregeling van jullie kind te herbekijken. Ook wanneer er teveel discussies ontstaan over bepaalde kosten kan bemiddeling een uitweg zijn.
  • Geen akkoord bij gezamenlijk te nemen beslissingen: gezamenlijke uitoefening van het ouderlijke gezag impliceert dat jullie als ouders bepaalde beslissingen samen moeten nemen. Zoals bijvoorbeeld de schoolkeuze voor jullie kind, studierichting, al dan niet op kot gaan, bepaalde uitgaven voor jullie kind, medische beslissingen, … Wanneer jullie elk een andere visie hebben en er niet in slagen om onderling tot een akkoord te komen, dan kan bemiddeling jullie helpen om alsnog tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen.
  • Gespannen communicatie: wanneer er tussen jou en jouw ex spanningen optreden waardoor de communicatie tussen jullie moeizaam loopt, dan is bemiddeling een manier om hierover met elkaar in dialoog te gaan. Gewoon uitspreken wat er is aan problemen, irritaties en spanningen, met een neutraal iemand erbij, kan de rust doen terugkeren. Bemiddeling leert jullie tevens om op een andere, meer constructieve manier, met elkaar te communiceren.

Kinderen hebben nood aan een regeling die voor iedereen werkt.

Wacht dus niet af en maak nieuwe afspraken daar waar nodig is.

Heb je vragen of wens je een afspraak, contacteer mij gerust via info@katrienballinckx.be of 0497 48 51 59.