Scheidingsbemiddeling als wettelijk alternatief voor een vechtscheiding

Of jullie nu zijn gehuwd of jullie zijn (wettelijk) samenwonend, wanneer jullie als koppel uit elkaar gaan, dan moet er van alles worden geregeld met betrekking tot jullie kinderen, de gezinswoning, de inboedel, het financiële, …

Wanneer jullie dit op een goed geïnformeerde, respectvolle en constructieve manier willen doen – wat voor het welzijn van kinderen toch wel heel belangrijk is – dan is bemiddeling dé aangewezen manier om jullie bij de regeling van jullie scheiding te laten begeleiden.

Bemiddeling is door de wetgever in het leven geroepen als alternatief voor de rechtbank. Scheiden met een door de Federale Bemiddelingscommissie erkend bemiddelaar heeft dus hetzelfde wettelijk karakter als een gerechtelijke procedure met advocaten. Alleen worden de afspraken bij een bemiddeling  in onderling overleg gemaakt en dus niet door de rechter opgelegd. Een geslaagde bemiddeling resulteert in een overeenkomst (EOT), die door de bemiddelaar wordt opgesteld. Deze overeenkomst beantwoordt aan de wettelijke vereisten om door de rechtbank te worden bekrachtigd in een echtscheidingsvonnis.

Wat doet een bemiddelaar?

Als erkend bemiddelaar:

  • Informeer ik jullie over wat er precies moet worden geregeld (kinderen, onderhoudsgeld, woning, verdeling vermogen), wat de wet hierover zegt, wat jullie hier zelf kunnen over afspreken en wat kinderen, afhankelijk van hun leeftijd, nodig hebben.
  • Bemiddel ik tussen jullie om bij het maken van de afspraken conflicten te voorkomen en om daar, waar jullie het oneens zijn met elkaar of het emotioneel moeilijk hebben, alsnog tot een akkoord te komen, waar jullie beiden achterstaan. Bemiddeling heeft als doel jullie ertoe aan te zetten om samen onder begeleiding van een erkend bemiddelaar te overleggen over de afspraken die jullie moeten maken. Overleg leidt immers tot een duurzame overeenkomst en is in het voordeel van de kinderen die dan niet te lijden hebben onder het vele geruzie.
  • Maak ik de scheidingsovereenkomst op, die je nodig hebt om als gehuwden te kunnen scheiden, of de ouderschapsovereenkomst in het geval jullie als wettelijk of feitelijk samenwonenden uit elkaar gaan.
  • Doe ik het nodige om, bij gehuwden, de echtscheidingsprocedure en bij samenwonenden, indien gewenst, de procedure tot homologatie van de ouderschapsovereenkomst voor de bevoegde rechtbank in te leiden.

Verstandig scheiden

doe je door je goed te informeren en samen te overleggen

via scheidingsbemiddeling

Heb je vragen of wens je een afspraak, contacteer mij gerust via info@katrienballinckx.be of 0497 48 51 59.

Gerelateerde artikelen