Ouderschapsbemiddeling

Samen afspraken maken over de kinderen

Voor wie?

 • Wanneer jullie samenwonend zijn en uit elkaar gaan, dan moeten er afspraken over de kinderen worden vastgelegd in een ouderschapsovereenkomst.
 • Wanneer jullie reeds gescheiden zijn en bepaalde afspraken rond de kinderen willen herbekijken of wanneer jullie moeilijkheden ondervinden bij het ouderschap.

Over welke afspraken gaat het?

 • Het ouderlijk gezag
  • Welke beslissingen met betrekking tot de kinderen zullen jullie samen nemen?
  • Hoe gaan jullie overleggen?
  • Wat als jullie niet akkoord geraken?
 • De verblijfsregeling
  • Wanneer bij mama? Wanneer bij papa?
  • Gelijke verdeling (bilocatie) of een andere regeling?
  • Welke regeling in de vakanties en op speciale dagen zoals verjaardagen, moederdag, vaderdag, …?
 • Het onderhoudsgeld
  • Hoeveel kosten de kinderen?
  • Onderlinge verdeling van de kosten: hoeveel gaan jullie elk bijdragen?
  • Wie doet welke uitgaven?
  • Werken met een kindrekening of niet
  • Fiscaal co-ouderschap of betalen van fiscaal aftrekbaar onderhoudsgeld

Mijn taak als bemiddelaar

Als erkend bemiddelaar:

 • Informeer ik jullie over wat er precies moet worden geregeld, wat de wet hierover zegt, wat jullie hier zelf kunnen over afspreken en wat kinderen, afhankelijk van hun leeftijd, nodig hebben.
 • Bemiddel ik tussen jullie om bij het maken van de afspraken conflicten te voorkomen en om daar, waar jullie het oneens zijn met elkaar of het emotioneel moeilijk hebben, alsnog tot een akkoord te komen, waar jullie beiden achterstaan. Bemiddeling heeft als doel jullie ertoe aan te zetten om samen onder begeleiding van een erkend bemiddelaar te overleggen over de afspraken die jullie moeten maken. Overleg leidt immers tot een duurzame overeenkomst en is in het voordeel van de kinderen, die dan niet te lijden hebben onder het vele geruzie.
 • Maak ik de ouderschapsovereenkomst op.
 • Doe ik het nodige om, indien gewenst, de procedure tot homologatie van de ouderschapsovereenkomst voor de bevoegde rechtbank in te leiden.

Kiezen voor bemiddeling is

kiezen voor overleg

wat in het voordeel is van kinderen

die dan niet te lijden hebben onder het vele geruzie

Heb je vragen of wens je een afspraak, contacteer mij gerust via info@katrienballinckx.be of +32 497 48 51 59.

Gerelateerde artikelen