Heb je om te scheiden een notaris nodig?

Om te kunnen scheiden volstaat het om je tot een scheidingsbemiddelaar te wenden. Een erkend scheidingsbemiddelaar heeft de nodige opleiding genoten om je volledige scheiding te regelen, tot en met de inleiding van de echtscheidingsprocedure voor de rechtbank. Wel is er een tussenkomst van een notaris nodig wanneer jullie samen eigenaar zijn van een onroerend goed. Jullie hebben bijvoorbeeld samen de gezinswoning aangekocht. Wanneer jullie dan uit elkaar gaan, dan moeten jullie over dit huis een beslissing nemen. Zo zijn er verschillende mogelijkheden: 1) één van jullie koopt het huis over, 2) het huis wordt aan een derde verkocht, 3) het huis wordt geschonken of 4) jullie houden het huis voorlopig in onverdeeldheid. Wat jullie ook beslissen, de nieuwe bestemming van het huis moet in een notariële akte worden opgenomen opdat het vervolgens op het Hypotheekkantoor kan worden overgeschreven. En daarvoor heb je dus een notaris nodig.

Concreet: wanneer je gaat scheiden, volstaat het om voor de regeling van je (echt)scheiding bij een scheidingsbemiddelaar langs te gaan want er moet nog veel meer worden geregeld dan alleen maar jullie huis. Zo moeten er ook afspraken worden gemaakt rond de kinderen, de verblijfsregeling, de alimentatie, de verdeling van jullie vermogen, afspraken over belastingen, verzekeringen en erfrechten. Om te weten welke regelingen ter zake allemaal mogelijk zijn en om hierover samen tot een consensus te kunnen komen, tot een evenwichtig akkoord met aandacht voor de behoeften van jullie beiden én van jullie kind(eren), ben je bij een scheidingsbemiddelaar aan het juiste adres.

Hebben jullie ook een huis, dan stel ik als erkend bemiddelaar – na akkoord over de regeling – de scheidingsovereenkomst op. De afspraken mbt het onroerend goed laat ik in een notariële akte opnemen. Deze notariële akte maakt deel uit van de scheidingsovereenkomst die je nodig hebt om te kunnen scheiden en wordt door mij op de griffie van de bevoegde rechtbank neergelegd. Op die manier wordt de echtscheidingsprocedure voor de rechtbank ingeleid.

Heb je vragen of wens je een afspraak, contacteer mij gerust via info@katrienballinckx.be of 0497 48 51 59.

Gerelateerde artikelen