Je gaat scheiden. Hoe pak je dit nu concreet aan?

Jullie gaan scheiden. Hoe pak je dit nu concreet aan?

Jullie gaan scheiden. De vraag die zich dan stelt is: Hoe pak je dit nu concreet aan? Om hierin duidelijkheid te krijgen, overloop ik samen met jou de verschillende stappen die je te nemen hebt.

  • Ben je gehuwd, dan doorloop je alle 5 de stappen.
  • Ben je wettelijk of feitelijk samenwonend, dan neem je stap 2 tot en met stap 5 door.

Stap 1: beslissen hoe jullie gaan scheiden

Als de beslissing is gevallen om te scheiden, dan voorziet de wet in 2 procedures waarop de scheiding kan gebeuren, met name

  1. de echtscheiding bij onderlinge toestemming (EOT) en
  2. de echtscheiding door onherstelbare ontwrichting (EOO).

Bij een EOT (echtscheiding bij onderlinge toestemming) regelen jullie zelf de echtscheiding: jullie gaan overleggen en maken samen de afspraken over de kinderen, het huis en jullie vermogen. Dit is een procedure waar overleg centraal staat, wat voor de kinderen heel belangrijk is. Hoe meer overleg, hoe beter de kinderen met de scheiding zullen omgaan. De EOO (echtscheiding door onherstelbare ontwrichting) is daarentegen een procedure met advocaten voor de rechtbank, waarbij het de rechter is die over de kinderen beslist en een notaris aanstelt voor de vereffening-verdeling van het hele vermogen. Een procedure voor de rechtbank zet dikwijls een gevecht tussen de partners in gang, wat voor de kinderen heel belastend is. Of het een EOT dan wel een procedure voor de rechtbank wordt, ligt volledig in jullie handen.

Stap 2: beslissen wie jullie zal begeleiden bij de regeling van de scheiding

Wanneer jullie hebben gekozen om in overleg uit elkaar te gaan (EOT), dan is het van belang dat jullie zich laten begeleiden door iemand met kennis en ervaring. Een erkend scheidingsbemiddelaar is hier speciaal voor opgeleid. Kies samen iemand uit en maak samen een afspraak. Een lijst van erkende bemiddelaars vind je onder de link https://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar. Je vindt ook mij op de lijst terug. Zijn jullie wettelijk of feitelijk samenwonend en hebben jullie samen kind(eren), over wie jullie afspraken moeten maken? Ook dan laten jullie zich het best door een scheidingsbemiddelaar begeleiden.

Stap 3: samen afspraken maken

Wanneer jullie samen naar een scheidingsbemiddelaar gaan, dan worden jullie eerst goed geïnformeerd over de zaken, waarover afspraken moeten worden gemaakt, en hoe jullie die kunnen regelen. Ikzelf als bemiddelaar overloop met jullie wat de verschillende mogelijkheden zijn, wat de noden van kinderen zijn, wat praktisch is, … Na voldoende te zijn geïnformeerd,  maken jullie vervolgens samen, in overleg, de afspraken. Jullie worden hierin begeleid door de scheidingsbemiddelaar.

Stap 4: opstellen van de scheidingsovereenkomst/ouderschapsovereenkomst

Wanneer de afspraken zijn gemaakt, dan worden deze door de scheidingsbemiddelaar in een scheidingsovereenkomst gezet, volgens de vormvereisten van de wet. Deze overeenkomst, die door jullie beiden wordt ondertekend, hebben jullie nodig om vervolgens de echtscheiding op de rechtbank aan te vragen. Voor ongehuwde koppels, die uiteengaan, worden de afspraken schriftelijk vastgelegd in een ouderschapsovereenkomst.

Stap 5: starten van de echtscheidingsprocedure voor de rechtbank van eerste aanleg

De scheidingsbemiddelaar helpt jullie met het neerleggen van een verzoekschrift, waarin jullie de echtscheiding vragen. Dit gebeurt op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg (Familierechtbank). Bij de neerlegging dient een bedrag van € 22 te worden betaald. Bij dit verzoekschrift wordt de scheidingsovereenkomst en andere administratieve documenten gevoegd.

De scheidingsprocedure verloopt sedert september 2018 volledig schriftelijk. Jullie dienen dus zelf niet voor de rechtbank te verschijnen.

De echtscheiding wordt uitgesproken in een vonnis, dat door de rechtbank na het verstrijken van een beroepstermijn van één maand, aan de burgerlijke stand van jullie woonplaats wordt overgemaakt. Het vonnis wordt dan in de registers van de burgerlijke stand overgeschreven. Vanaf dan zijn jullie tegenover derden officieel gescheiden.

Ongehuwde koppels, die uit elkaar gaan, kunnen de door hen ondertekende ouderschapsovereenkomst door de rechtbank laten homologeren. Als bemiddelaar doe ik het nodige om deze homologatieprocedure voor de rechtbank in te leiden.

Wil je het beste voor je kind(eren)?

Houd het dan positief en kies voor scheidingsbemiddeling

als alternatief voor een vechtscheiding.

Heb je vragen of wens je een afspraak, contacteer mij gerust via info@katrienballinckx.be of 0497/48 51 59.

Gerelateerde artikelen