Berichten

Ook bij co-ouderschap moet er alimentatie worden betaald

Een van die misverstanden die mensen wel eens hebben is dat er bij co-ouderschap geen onderhoudsgeld voor het kind zou moeten worden betaald. Het is een misvatting die ik reeds herhaaldelijke keren heb gehoord maar die langs geen kanten klopt.

De fiscale aftrekbaarheid van onderhoudsgeld

Je bent gescheiden en betaalt onderhoudsgeld voor jouw kind. Dan is dit onderhoudsgeld voor 80% fiscaal aftrekbaar van je totale netto inkomen.

De fiscus stelt evenwel als voorwaarde dat het onderhoudsgeld op regelmatige basis wordt betaald. Lichte vertragingen in de betalingen worden door de fiscus aanvaard. Wordt als regelmatig beschouwd: een onderhoudsuitkering die niet meer dan drie maanden, na het begin van de maand waarop ze betrekking heeft, is betaald.

Dus wanneer er meer dan drie maanden is verstreken tussen de eerste van de maand, dat er onderhoudsgeld moest worden betaald, en de dag waarop het onderhoudsgeld effectief wordt betaald, is het laattijdig betaalde onderhoudsgeld niet langer fiscaal aftrekbaar.

Voorbeeld

Vader betaalt op 19 mei 2012 het onderhoudsgeld voor de maanden januari, februari, maart, april en mei 2012. Enkel het onderhoudsgeld met betrekking tot de maanden maart, april en mei 2012 zijn voor 80% fiscaal aftrekbaar: er is minder dan drie maand verstreken tussen 1 maart 2012/1april 2012 en 19 mei 2012. Het onderhoudsgeld met betrekking tot de maanden januari en februari 2012 is niet langer fiscaal aftrekbaar: er is meer dan drie maand verstreken tussen 1 januari 2012/1 februari 2012 en 19 mei 2012.

Regel geldt niet bij fiscaal co-ouderschap

De regel van de fiscale aftrekbaarheid van de alimentatie geldt niet wanneer jullie hebben gekozen voor fiscaal co-ouderschap. Fiscaal co-ouderschap is enkel mogelijk bij een 50/50 verblijfsregeling en houdt in dat het fiscaal voordeel, bestaande uit de verhoging van de belastingsvrije som voor kinderen ten laste, onder de beide ouders wordt verdeeld (artikel 104, 1° en 2° WIB 1992). Fiscaal co-ouderschap moet expliciet aan de fiscus worden meegedeeld. Hebben jullie hiervoor gekozen, dan kan dit niet worden gecombineerd met het fiscaal voordeel van de aftrekbaarheid van de alimentatie. Het is of het één of het ander.

Diegene die (maandelijks) onderhoudsgeld betaalt, doet er dus best aan om vooraf te bekijken wat fiscaal gezien in zijn of haar situatie het meest voordeligst is: of het betaalde onderhoudsgeld voor 80% fiscaal inbrengen, of genieten van het fiscaal voordeel van het co-ouderschap (verhoging van de belastingsvrije som onder elkaar verdeeld). Want beide combineren kan dus niet.

Voor meer info hierover kan je bij mij terecht. Ik bereken voor jullie de verschillende fiscale voordelen. Dus zowel  het fiscaal voordeel bij fiscaal co-ouderschap, als het fiscaal voordeel van de 80% aftrekbaarheid van het onderhoudsgeld in hoofde van de ene ouder en het fiscaal voordeel van de verhoging van de belastingsvrije som voor kinderen ten laste in hoofde van de andere ouder. Jullie zijn dan vrij om al dan niet te kiezen voor de fiscaal gezien meest voordelige regeling in jullie situatie.

 

Heb je vragen of wens je een afspraak, contacteer mij gerust via info@katrienballinckx.be of 0497/48 51 59. Of via het invullen van het contactformulier.

Objectieve berekening onderhoudsgeld kind

Kinderen kosten geld: eten, drinken, kleren, speelgoed, fiets, schoolkosten, hobby’s, medische kosten, maar ook energieverbruik in huis (water, gas, elektriciteit), dagelijkse verzorging, … Vragen die bij een scheiding worden gesteld zijn: Wie gaat die kosten betalen? Hoe gaan jullie die kosten onderling verdelen? Er is kindergeld, maar die dekt niet alle kosten. Hoeveel gaan jullie elk opleggen? En hoe ga je dat praktisch regelen?

Wettelijke verplichting tot onderhoudsbijdrage

De wet zegt dat jullie als ouders allebei een onderhoudsbijdrage moeten betalen. Hoe je dat concreet regelt, dat beslissen jullie zelf. Bij een scheidingsbemiddeling geef ik alle nodige informatie over wat kan. Een mogelijkheid is om een regeling op maat uit te werken, waarbij de ene ouder bepaalde kosten (die jullie dan omschrijven) betaalt en de andere ouder bepaalde kosten, of waarbij elke kost netjes wordt verdeeld en elk telkens zijn deel betaalt. Maar de klassieke regeling blijft toch – ook bij co-ouderschap – dat de ouder, bij wie het kind (de kinderen) niet is (zijn) gedomicilieerd, ter dekking van zijn/haar aandeel in de kosten van het kind, maandelijks (fiscaal aftrekbaar) onderhoudsgeld voor ieder kind betaalt. Al dan niet op een kindrekening, waarop ook de andere ouder haar/zijn bijdrage in de kosten van het kind stort.

Hoe het bedrag van het onderhoudsgeld berekenen?

Werken jullie een regeling uit waarbij er maandelijks onderhoudsgeld wordt betaald, dan zal de denkoefening zijn: welk bedrag? Inderdaad, hoe gaan jullie de maandelijkse bijdragen in de kosten van jullie kind(eren) begroten? Kleven jullie er gewoon met de natte vinger een bedrag op of kiezen jullie voor een meer transparant systeem, gebaseerd op de reële maandelijkse kosten, die je kind met zich meebrengt? En hebben jullie dan ook een idee hoeveel een kind maandelijks gemiddeld kost? Niet eenvoudig te becijferen, zeker niet als je niet alles boekhoudkundig bijhoudt.

Bij de berekening van de alimentatie komt heel wat kijken. Kom je bij mij, dan krijg je uitleg over de verschillende soorten kosten waarvoor alimentatie wordt betaald. Ik maak een berekening van de kosten en de onderhoudsbijdragen worden gedetailleerd en transparant uitgewerkt. Ook wordt aandacht gegeven aan het fiscaal aspect van alimentatie. Zo kan er in bepaalde omstandigheden gekozen worden voor fiscaal co-ouderschap, maar dit is niet altijd fiscaal het voordeligst. Ik bereken voor jullie het fiscaal voordeel van kinderen ten laste te hebben en het fiscaal voordeel van het betalen van onderhoudsgeld, zodat jullie desgewenst kunnen bekijken welke regeling voor jullie fiscaal gezien het voordeligst is. Daarnaast wordt besproken of er al dan niet met een kindrekening wordt gewerkt. Uitgebreide uitleg krijgen jullie uiteraard bij de bemiddeling. Indien gewenst wordt er gewerkt met een onderhoudsgeldsimulator, waarbij voor de berekening van de kosten van een kind en de fiscale voordelen gebruik wordt gemaakt van de meest actuele cijfers van de FOD Economie, FOD Financiën en de Gezinsbond.

 

Als je zicht hebt op wat je kind maandelijks kost

en je weet waarvoor je betaalt

dan verklein je aanzienlijk de ruimte voor discussies achteraf

 

Heb je vragen of wens je een afspraak, contacteer mij gerust via info@katrienballinckx.be of 0497/48 51 59. Of via het invullen van het contactformulier.

 

Gerelateerde artikelen