Objectieve berekening onderhoudsgeld kind

Kinderen kosten geld: eten, drinken, kleren, speelgoed, fiets, schoolkosten, hobby’s, medische kosten, maar ook energieverbruik in huis (water, gas, elektriciteit), dagelijkse verzorging, … Vragen die bij een scheiding worden gesteld zijn: Wie gaat die kosten betalen? Hoe gaan jullie die kosten onderling verdelen? Er is kindergeld, maar die dekt niet alle kosten. Hoeveel gaan jullie elk opleggen? En hoe ga je dat praktisch regelen?

Wettelijke verplichting tot onderhoudsbijdrage

De wet zegt dat jullie als ouders allebei een onderhoudsbijdrage moeten betalen. Hoe je dat concreet regelt, dat beslissen jullie zelf. Bij een scheidingsbemiddeling geef ik alle nodige informatie over wat kan. Een mogelijkheid is om een regeling op maat uit te werken, waarbij de ene ouder bepaalde kosten (die jullie dan omschrijven) betaalt en de andere ouder bepaalde kosten, of waarbij elke kost netjes wordt verdeeld en elk telkens zijn deel betaalt. Maar de klassieke regeling blijft toch – ook bij co-ouderschap – dat de ouder, bij wie het kind (de kinderen) niet is (zijn) gedomicilieerd, ter dekking van zijn/haar aandeel in de kosten van het kind, maandelijks (fiscaal aftrekbaar) onderhoudsgeld voor ieder kind betaalt. Al dan niet op een kindrekening, waarop ook de andere ouder haar/zijn bijdrage in de kosten van het kind stort.

Hoe het bedrag van het onderhoudsgeld berekenen?

Werken jullie een regeling uit waarbij er maandelijks onderhoudsgeld wordt betaald, dan zal de denkoefening zijn: welk bedrag? Inderdaad, hoe gaan jullie de maandelijkse bijdragen in de kosten van jullie kind(eren) begroten? Kleven jullie er gewoon met de natte vinger een bedrag op of kiezen jullie voor een meer transparant systeem, gebaseerd op de reële maandelijkse kosten, die je kind met zich meebrengt? En hebben jullie dan ook een idee hoeveel een kind maandelijks gemiddeld kost? Niet eenvoudig te becijferen, zeker niet als je niet alles boekhoudkundig bijhoudt.

Bij de berekening van de alimentatie komt heel wat kijken. Kom je bij mij, dan krijg je uitleg over de verschillende soorten kosten waarvoor alimentatie wordt betaald. Ik maak een berekening van de kosten en de onderhoudsbijdragen worden gedetailleerd en transparant uitgewerkt. Ook wordt aandacht gegeven aan het fiscaal aspect van alimentatie. Zo kan er in bepaalde omstandigheden gekozen worden voor fiscaal co-ouderschap, maar dit is niet altijd fiscaal het voordeligst. Ik bereken voor jullie het fiscaal voordeel van kinderen ten laste te hebben en het fiscaal voordeel van het betalen van onderhoudsgeld, zodat jullie desgewenst kunnen bekijken welke regeling voor jullie fiscaal gezien het voordeligst is. Daarnaast wordt besproken of er al dan niet met een kindrekening wordt gewerkt. Uitgebreide uitleg krijgen jullie uiteraard bij de bemiddeling. Indien gewenst wordt er gewerkt met een onderhoudsgeldsimulator, waarbij voor de berekening van de kosten van een kind en de fiscale voordelen gebruik wordt gemaakt van de meest actuele cijfers van de FOD Economie, FOD Financiën en de Gezinsbond.

 

Als je zicht hebt op wat je kind maandelijks kost

en je weet waarvoor je betaalt

dan verklein je aanzienlijk de ruimte voor discussies achteraf

 

Heb je vragen of wens je een afspraak, contacteer mij gerust via info@katrienballinckx.be of 0497/48 51 59.

 

Gerelateerde artikelen