Verblijfsregister voor kinderen van co-ouders

Wanneer ouders uiteengaan, dan moet er voor de kinderen een domicilie worden gekozen. Want ook al verblijven de kinderen afwisselend bij vader en moeder, zij kunnen maar bij één van de twee hun officieel domicilie hebben: of bij moeder, of bij vader.

Voordelen, gekoppeld aan de domiciliëring bij één van de ouders

1. Fiscale voordelen

Aan de domiciliëring zijn enkele voordelen verbonden. Zo zal de ouder, bij wie het kind is gedomicilieerd, het kind vaak ook fiscaal ten laste hebben, wat fiscale voordelen met zich meebrengt, zoals:

  • verhoging van de belastingsvrije som (dus concreet minder belasting betalen)
  • fiscale aftrekbaarheid van (een deel van) de kosten van crèche, opvang, kampen en speelpleinwerking (voor kinderen beneden de 12 jaar)
  • gezinskorting op de onroerende voorheffing van de eigenaar van een woning (minstens 2 kinderen ten laste)
  • verkrijgen van een sociale lening

2. Gemeentelijke kortingen

Naast de fiscale voordelen geniet de ouder bij wie het kind is ingeschreven ook andere voordelen van de gemeente. Zo geven gemeenten aan hun inwoners vaak kortingen voor het zwembad, sportactiviteiten, vakantiekampen, speelpleinwerking, bibliotheek of evenementen die in de gemeente doorgaan of bij bezoek aan musea. Die voordelen zijn er niet voor de andere ouder, wanneer die in een andere gemeente woont. Immers kan een kind in die andere gemeente niet genieten van de kortingen die aan de inwoners van die gemeente worden gegeven,  simpelweg omdat het kind in die bepaalde gemeente niet is ingeschreven. Dit brengt dus een ongelijkheid tussen de ouders teweeg, waarbij het kind bij de ene ouder in aanmerking komt voor kortingen die de gemeente aan haar inwoners geeft en bij de andere ouder niet.

Ik geef een concreet voorbeeld. Stel dat een kind is gedomicilieerd bij de moeder, die woont in de gemeente L. Vader woont daarentegen in de gemeente Z. Wanneer vader met zijn kind gaat zwemmen in het gemeentelijk zwembad van de gemeente Z., dan kan zijn kind niet genieten van het lagere tarief, dat wordt toegestaan aan de inwoners van de gemeente Z. Zijn kind is immers gedomicilieerd bij de moeder in de gemeente L., waar de moeder wel kan genieten van het lager tarief.

Verblijfsregister om ongelijkheid gedeeltelijk weg te werken

Om deze ongelijkheid weg te werken, wordt vanaf januari 2016 het verblijfsregister ingevoerd (bron: de redactie). Daardoor zullen kinderen van wie de ouders gescheiden zijn en in twee verschillende gemeenten wonen, toch in beide gemeenten ingeschreven kunnen worden. Concreet zal naast de officiële woonplaats ook het verblijfsadres van het kind bij de andere ouder in het bevolkingsdossier worden opgenomen. Hierdoor zal het kind in de beide gemeenten kunnen genieten van de voordelen, die inwoners krijgen. Zo zal in voorgaand voorbeeld het kind ook korting kunnen genieten in het zwembad in de gemeente Z.

Fiscaalrechtelijk gezien verandert er evenwel niets. Dit wil zeggen dat vanaf januari nog steeds enkel de ouder, bij wie het kind officieel is gedomicilieerd, van de hierboven vermelde fiscale voordelen blijft genieten. De andere ouder, bij wie het kind niet is gedomicilieerd en die onderhoudsgeld betaalt, geniet wel het fiscaal voordeel van de aftrekbaarheid van het onderhoudsgeld voor 80%.